In 2009 stelde kunstenaar Bert Timmermans in de Antwerpse Galerie Zuid zijn reeks Redukt tentoon. Die inspireerde dichter Bert Bevers, die eerder Timmermans' werk al opmerkte toen die in 2007 Nieselregen/Acts without words bracht in Tramway Anversois te Antwerpen, tot een gelijknamige cyclus: 8 gedichten bij elk van de even zo vele beelden. Middels deze blog stellen zij hun samenwerkingsproject beschikbaar.
Du glaubst zu schieben
und du wirst geschoben

(Mephistoteles, Goethe)


I

Tijd om bestek op te maken:
er marcheren vrijscharen vol
vragers van niets. Of het sneeuwt
in hun denken is niet de kwestie.

De wissels van het lot zijn niet

te herkennen. Hij vermoedt handen
die de lucht aftasten van gezanten
die met grote zwarte paarden
naar water kuieren. Dat wel.


II

Sterven is slechts een stap doorheen
de tijd. Beklaag het niet. Rustig
waaien winden. De meeste dieren
hebben geen afscheid nodig. Want

schoonheid is geen leugen, al stinkt

zelfs zonlicht soms. Soms moeten we
onze stem verheffen. Al is het maar
in brieven, in de langzame omslagen
waar we ooit zegels op plakten.


III

Schaduwloos ontvouwt zich stilte voor
een man die zijn gedachten amper houden
kan. Ondraaglijk als broodloos leven
is de nood tot uitzichtloze ommuring.

De wake van de droom duurt dagenlang

soms. Van wie komt beweging? Koudbloeden?
Borstwarme meisjes? Jongens met het heelal
in het hart? Duistere afspraken blijven
ongeweten. Weet: kadavers waken niet.


IV

Achter gesloten deuren beschermt hij
met waarachtige handen, de spieren
strak gespannen, zijn schrift. Dwars
staat de zonderlinge maker, eenzaat,

midden in deze wereld. Met de ogen

toe hoort hij in wat anderen verstaan
als vreugde het geloei van verdwaalde
schepen maar slaat hij beelden immer op.
Ooit betoverde gehinnik van moren hem.


V

De dag dat de ruiters vertrokken dacht hij
lang: "Wie het onbekende vreest wordt nog
eens bang van zijn eigen rug, wie alle loten
koopt wint." Maar hij kent geen taal meer.

Woorden smeulen met niet te stillen

verwondering, op altaren vol sneeuw.
Onontgonnen als dood ontplooit zich
de avond als een gebed. Als omstanders
konden spreken zouden ze zwijgen.


VI

Hij grijnst wenend naar het donker,
naar ijzeren dromen. Neemt geen besluiten
om middernacht. Wrakke souvenirs zijn
herinneringen aan wat nog komen moet.

Woordloze leugens lachen hoogmoedig

om ongevangen daders. Zolang wijsheid
woede weet te bekoelen, zolang verraad
veracht wordt mogen hetere vuren.
In armere kleuren rilt april.


VII

Veulens zijn dieren die simpel herbeginnen.
Wie weinig onthouden kan vindt steeds iets
nieuws, want zonder wonden leeft niets.
Krakend helder is het zwijgen, het zwijgen

over de ballingschap van het draven, van

de opgang van de wil. Van de neerkomst.
Ach, mein Körper, mein Kopf. Laat me hier
zoals ik rest. Van alle laatste rustplaatsen
bevalt deze hier me toch het best.


VIII

Ik vergeet de teugels waaraan ik ooit moest
wennen, en laat alle angst nu achterwege.
Die moest ik kennen omdat ze altijd de
weg naar het doel voor me verzwegen.

Ook onze ziel heeft vele vleugels.

Mijn zwart kent vele schakeringen, heus.
Overblijfselen mag je laten waar ze liggen,
maar vergeet hun wezen niet. Laat je nog
van je horen als je verloren bent gelopen?


Bert Timmermans (° Kapellen, 1976) studeerde geschiedenis en kunstwetenschappen aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. In 2006 verdedigde hij zijn doctoraat in de kunstwetenschap aan de universiteit van Leuven. Dit werd in 2008 bij Aksant-University Press Amsterdam gepubliceerd onder de titel Patronen van patronage in het zeventiende-eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld, Amsterdam, 2008. Zijn onderzoekinteresses, die ook weerspiegeld worden in de aard van zijn publicaties, zijn: de interactie tussen stedelijke elites en transformatieprocessen in de stedelijke samenleving; kunstwerelden als sociale constellaties; transmissie- en selectieprocessen binnen kunstwerelden. Recente publicaties zijn: Networkers and mediators in the 17th-century Antwerp art world. The impact of collectors-connoisseurs on artistic transmission and selection processes in Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Nederlandish Material Culture, 1500 to the Present (ed. Rengenier C. Rittersma, Brussel, 2010); (Family) portraits in the construction of a visual family tree and a social identity. Anticipating the aspirations of elite clientele in seventeenth-century Antwerp in Pokerfaced. Flemish and Dutch Baroque Faces Unveiled (Museums at the Crossroads 19) (eds. Katlijne Van der Stighelen & Bert Watteeuw, Turnhout, 2011) en "Siet wat een vrucht dat baert hen kercken te vercieren". Family, agency and networks of patronage: towards a mapping of the revival of the family chapel in seventeenth-century Antwerp, in Family Ties. Art Production and Kinship patterns in the Early Modern Low Countries (eds. Koenraad Brosens, Leen Kelchtermans & Katlijne Van der Stighelen, Turnhout, 2011).
In zijn artistieke praktijk is Timmermans gefascineerd door de gelaagde afzet van de tijd die ondermeer sporen nalaat in het (collectieve) geheugen. De gelaagdheid van de realiteit en de tijd komt tot uiting in de procedés die hij hanteert. Werken komen tot stand in meerdere sessies, via procedures die verwant zijn met het formele principe Dé-coll/age, zoals dat begin jaren ’50 werd uitgewerkt door Wolf Vostell. Timmermans werkt afwisselend met mixed media, verf, inkt en fotocollages –of montages. Het werken in series gaf in de loop van 2009 en 2010 aanleiding tot het realiseren van ((pseudo-) documentaire) beeldreeksen, waarin hij de dialoog aanging met verschillende disciplines (o.a. geschiedenis, kunstwetenschap, antropologie). Timmermans’ artistieke onderzoek is zich meer en meer gaan toespitsen op beeldvorming- en ensceneringprocessen, (de)contextualisering, de relatie tussen tekst en beeld en tussen Fremd- en Eigentext.

Exposities


*Groepsexpo Transcript, CC Romaanse Poort, Leuven, september 2001
*Solo-expo Gesammelte Schriften, Bertaroses, Antwerpen, september 2002
*Solo-expo Counterfeit cash, Bertaroses, Antwerpen, oktober 2003
*Solo-expo Nieselregen/Acts without words, Tramway Anversois, Antwerpen, september-oktober 2007
*Solo-expo Redukt, Galerie Zuid, Antwerpen, maart-april 2009
*Deelname groepsexpo 1 huis/3weekends/10 artists, Antwerpen, mei-juni 2009
*Deelname groepsexpo Galerie Zuid, Lineart, Gent, december 2009
*Solo-expo 2 Gramm Licht, MX7 Gallery, Antwerpen, september-oktober 2010
*Solo-expo Topographien eines Nullpunktes: zwischen Fragmentierung und Relektüre, MX7 Gallery, Antwerpen, december 2011

Over zijn werk:

Björn Schmelzer, Die Befindlichkeit des Landes. Kikvorsperspectieven op nieuwe studies van Bert Timmermans, Antwerp, 2007.
*Hennie Lenders, De afbeelding, het verhaal, Antwerpen, 2010.


Bert Bevers (º Bergen op Zoom, 1954) is dichter en beeldend kunstenaar. Gedichten van zijn hand verschenen in diverse bloemlezingen (waaronder Antwerpen - De stad in gedichten, Geef me de tijd, Dichters in de Prinsentuin en Gerrit Komrij's Poëziekalender voor 2012) en literaire tijdschriften als Ballustrada, De Brakke Hond, Bzzletin, Deus ex Machina, Dietsche Warande & Belfort, Dighter, Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, Hollands Maandblad, Krakatau, Lava, Poëziekrant, Revolver, De Tweede Ronde, TZUM en Vlaanderen.
Bevers gaf rond de eeuwwende De Houten Gong - tijdschrift voor poëzie uit, en stelt regelmatig bloemlezingen samen. Hij exposeerde zijn monotypes en tekeningen in onder meer Bergen op Zoom (Stadhuis, 2005), Bredevoort (Poëziecentrum Nederland, 2006), Antwerpen (Den Hopsack, 2009) en Mechelen (Groot Begijnhof, 2009).
Hij is lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, en vast medewerker van de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie (België), KEMP=MAG (Nederland) en Versindaba (Zuid-Afrika).

Recente publicaties:

*Sleutelbegrip (met tekeningen van Ron Scherpenisse)
Bob Bakker, Bergen op Zoom, 2005
*Onaangepaste tijden (met tekeningen van Ron Scherpenisse)
Zinderend, Bergen op Zoom, 2006
*Uit de herinneringen van een souffleur (met prenten van Gerrit Westerveld)
Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, 2006

*Buitengaats (met tekeningen van Ron Scherpenisse)
Ron Scherpenisse, Bergen op Zoom, 2007
*
Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld
Eigen-Zinnig, Antwerpen, 2007
*In de steigers (met tekeningen van Ron Scherpenisse)
Bob Bakker, Bergen op Zoom, 2008
*
Trek de wind niet van de wieken
gedichten Frank De Vos / monotypes Bert Bevers, DDD, Antwerpen, 2009
*Weinig namen heeft de droom (met een litho van Gerrit Westerveld)
Poëziecentrum Nederland / Kleinood & Grootzeer, Aalten, 2010
*
Andere taal
Litera-Este, Antwerpen, 2010
*Scènes zonder nooduitgang (met grafiek van Ron Scherpenisse)
Bob Bakker, Bergen op Zoom, 2010
*Arrondissementen (met grafiek van Gerrit Westerveld)
Kleinood & Grootzeer, Bergen op Zoom, 2011
*Monoloog van een zolder (met tekeningen van Ron Scherpenisse)
Bob Bakker, Bergen op Zoom, 2011


Over zijn werk:

http://www.bertbevers.com/recensie.htm
© Een Timmervers Productie, december 2011